Намерете ни:
Център за обществена подкрепа "Усмивка" - 052 820 694; 0882 290 980
Център за обществена подкрепа "Другарче" - 0882 355 424; 0882 355 425; 0882 355 426
Център за настаняване от семеен тип "Другарче" - 0883 218 504
Звено "Майка и бебе" - 0882 290 996

„Междуинституционално сътрудничество по Координационния механизъм“


Специалисти от Център за обществена подкрепа „Усмивка“  взеха участие в обучение на тема „Междуинституционално сътрудничество по Координационния механизъм“. Обучението беше организирано от  Института по психология към МВР по  проект „Разкажи ми историята-развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“.

Проектът има за цел развиване на междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие, подобряване ефективността на екипите работещи по Координационния механизъм чрез насърчаване и развиване на взаимодействието между тях, както и подпомагането на служителите на МВР, специалисти от отделите за закрила на детето и специалисти от районни прокуратури, работещи  по случаи с деца - жертви или свидетели на насилие.

Обученията от този тип са насочени към членове на координационния механизъм: инспектори от „Детска педагогическа стая“, прокурори, съдии, социални работници, педагогически съветници,  медицински лица, представители на НПО и др.

Целта  на тези обучения е подобряване ефективността на екипите, работещи по Координационния механизъм – местни екипи от професионалисти, работещи по случаи на деца жертви или в риск от насилие чрез насърчаване, оптимизиране и развиване на взаимодействието между тях.

       МЕНЮ
Начало
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Последни събития
Партньори
Политика за защита на личните данни
ЦЕНТРОВЕ
Център за обществена подкрепа "УСМИВКА“
Център за обществена подкрепа "ДРУГАРЧЕ"
Център за настаняване от семеен тип "ДРУГАРЧЕ"
Звено "Майка и бебе"

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „ Г. С. Раковски” №62
гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7
гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 90
гр. Варна, кв. Аспарухово , жк. Дружба бл.9  ет.1


2020, Всички права запазени