Намерете ни:
Център за обществена подкрепа "Усмивка" - 052 801 855; 0883 218 514
Център за обществена подкрепа "Другарче" - 0882 355 424; 0882 355 425; 0882 355 426
Център за настаняване от семеен тип "Другарче" - 0883 218 504
Звено "Майка и бебе" - 0882 290 996

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ДРУГАРЧЕ


Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Другарче“ е част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Варна. Социалната услуга е създадена през 2010 година. Центърът функционира като държавно делегирана дейност от 2011 година. Той предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на децата, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването в нея са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Насочването за ползване на услугата се извършва от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, чрез издаване на заповед. Сградата на ЦНСТ е разположена в широкия център на град Варна- интегрирана е в леснодостъпен жилищен район, с развити транспортни връзки и осигурени здравни, образователни и други услуги в общността. Организацията на пространството в Центъра създава среда близка до семейната и уютна атмосфера, съобразени с възрастта и индивидуалните потребности на децата. Всяко дете разполага с лично пространство за почивка и занимания и лични вещи. В къщата има оборудвано помещение –дневна, с трапезария за общи дейности и творчески занимания. В центъра се организират лични и общи празници и събития на децата.
МЕНЮ
Начало
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Последни събития
Партньори
Политика за защита на личните данни
ЦЕНТРОВЕ
Център за обществена подкрепа "УСМИВКА“
Център за обществена подкрепа "ДРУГАРЧЕ"
Център за настаняване от семеен тип "ДРУГАРЧЕ"
Звено "Майка и бебе"

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „ Г. С. Раковски” №62
гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7
гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 90
гр. Варна, кв. Аспарухово , жк. Дружба бл.9  ет.1


2024, Всички права запазени