Намерете ни:
Център за обществена подкрепа "Усмивка" - 052 801 855; 0883 218 514
Център за обществена подкрепа "Другарче" - 0882 355 424; 0882 355 425; 0882 355 426
Център за настаняване от семеен тип "Другарче" - 0883 218 504
Звено "Майка и бебе" - 0882 290 996

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ДРУГАРЧЕ


    Център за настаняване от семеен тип  “Другарче“ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, при които поради някаква причина не е възможно да се подсигури постоянна, сигурна и стабилна семейна среда. В центъра функционират среда и отношения, близки до семейните и децата получават необходимата им индивидуална грижа и внимание.

    Основна цел на Центъра за настаняване от семеен тип е осигуряване на качество на живот, което да гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа.

МЕНЮ
Начало
Контакти
ИНФОРМАЦИЯ
Последни събития
Партньори
Политика за защита на личните данни
ЦЕНТРОВЕ
Център за обществена подкрепа "УСМИВКА“
Център за обществена подкрепа "ДРУГАРЧЕ"
Център за настаняване от семеен тип "ДРУГАРЧЕ"
Звено "Майка и бебе"

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „ Г. С. Раковски” №62
гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7
гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 90
гр. Варна, кв. Аспарухово , жк. Дружба бл.9  ет.1


2024, Всички права запазени